Gminne Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Świętajno

03 marca 2020 08:20 | Gminne Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Świętajno

Niemsty-Warsztaty szyte na miarę

Dnia 8.02.2020r. na spotkaniu w miejscowości Niemsty przeprowadzono spacer diagnostyczny-mieszkańcy wskazali potrzebę poprawy estetyki wsi. Istotną sprawą było zaśmiecenie oraz brak koszy na śmieci.


22.02.2020r. w ramach cyklu „Warsztatów szytych na miarę” uczestnicy projektu: „Gminne Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Świętajno”, wolontariusze oraz sołtys miejscowości Niemsty pod okiem doświadczonego instruktora wykonali estetyczne kosze na śmieci, które zostały ustawione w uprzednio wyznaczonych miejscach(przystanek autobusowy, bramki wejściowe na boisko, blok). Do pomysłu przychylił się Urząd Gminy w Świętajnie, który wyraził zgodę na odbiór śmieci. Dzięki pracy oraz zapałowi uczestników wydarzenia została poprawiona funkcjonalność wsi. Piękny przykład! Pamiętajmy! Dzięki wspólnej pracy łatwo możemy zmodernizować wspólną przestrzeń publiczną, zadbać o jej czystość -by żyło nam się przyjemnie J


Projekt pt.: „Gminne Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Świętajno” dofinansowany jest z Funduszy Europejskich oraz realizowany przez Gminę Świętajno w partnerstwie z Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych Stopa.

Przeczytano: 202 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: