Ogłoszenia

16 października 2018 14:14 | Ogłoszenia

Ogłoszenie o wyborze Partnera do realizacji projektu

    Gmina Świętajno – zgodnie z art.33 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz.1431 ze zm.)  oraz w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 24.09.2018 r. na stronie internetowej Gminy Świętajno www.swietajno.pl) oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętajnie www.gopsswietajno.pl  o otwartym  naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych  do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu otwartego Nr: RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/18, który został ogłoszony  31.07.2018 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego, podaję do wiadomości publicznej informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera:

 

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „Stopa”

19-300 Ełk

Ul. J .i H. Małeckich 3/30 U

 

Wybór partnera odbył się w oparciu o art.33 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz.1431 ze zm.). Oferta spełniła stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne, niezbędne do realizacji projektu.

Gmina Świętajno informuje ponadto, że w wyniku ogłoszenia w wymaganym terminie złożona została jedna oferta

 

Wójt Gminy

Andrzej Stanisław Kisiel

Przeczytano: 680 razy. Wydrukuj|Do góry