Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętajnie
http://gopsswietajno.pl

04 września 2019 14:31 | Ogłoszenia

OGŁOSZENIE - ŚWIADCZENIA

 

O G Ł O S Z E N I E

Od dnia 1 września 2019r. świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, dobry start, fundusz alimentacyjny prowadzone są w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętajnie. Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do pokoju nr 15 w budynku Urzędu Gminy (I piętro). tel.:875207027