Komunikaty

12 czerwca 2019 12:58 | Komunikaty

Z a r z ą d z e n i e Nr 2/2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś w i ę t a j n i e z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie : skrócenia czasu pracy na okres upałów

Z a r z ą d z e n i e Nr 2/2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś w i ę t a j n i e z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie : skrócenia czasu prac

czytaj więcej »

09 sierpnia 2018 12:22 | Komunikaty

Z a r z ą d z e n i e Nr PS 041.7.2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętajnie z dnia 09 sierpnia 2018 r. w sprawie : skrócenia czasu pracy na okres upałów

Z a r z ą d z e n i e Nr PS 041.7.2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś w i ę t a j n i e z dnia 09 sierpnia 2018 r. w sprawie : skrócenia czasu pracy na okres upałów

czytaj więcej »

24 maja 2018 12:41 | Komunikaty

Nowa klauzula informacyjna ogólna dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętajnie

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy...

czytaj więcej »

30 marca 2017 14:08 | Komunikaty

Ponowne konsultacje społeczne projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świętajno na lata 2017 – 2022

Przedstawiamy do Państwa opinii projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świętajno na lata 2017-2022. Strategia definiuje problemy i długookresowe wyzwania przed jakimi stoi nasza wspólnota lokalna oraz jest próbą odpowiedzi na pytanie dokąd zmierzamy i...

czytaj więcej »

08 marca 2017 15:23 | Komunikaty

Konsultacje społeczne projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świętajno na lata 2017 – 2022

Przedstawiamy do Państwa opinii projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świętajno na lata 2017-2022. Strategia definiuje problemy i długookresowe wyzwania przed jakimi stoi nasza wspólnota lokalna oraz jest próbą odpowiedzi na pytanie dokąd zmierzamy...

czytaj więcej »

06 grudnia 2013 12:02 | Komunikaty

Profilaktyka zatruć alkoholem metylowym

Główny Inspektor Sanitarny i Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych OSTRZEGAJĄ przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia oraz nieprzeznaczonego do spożycia dla ludzi i zwraca się z prośbą o informowanie

czytaj więcej »