Klub Seniora

logofsjpg [609x69]

KLUB SENIORA
w Świętajnie


„Wsparcie dla seniorów w Gminie Świętajno – utworzenie KLUBU SENIORA” - projekt współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wnioskodawcą projektu jest Gmina Świętajno, a jednostką realizującą projekt jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętajnie. Niniejszy projekt ma celu zwiększenie dostępności usług społecznych dla 40 osób z terenu gminy Świętajno. Klub Seniora rozpoczął działalność od 01 września br. w pomieszczeniach byłego gimnazjum. Seniorzy z Klubu Seniora uczestniczą w następujących zajęciach: kulinarnych, ruchowych, arteterapii,  ruchowe z fizjoterapeutą, z poradnictwa psychologicznego. Ponadto raz na kwartał wyjazd do kina i do teatru. 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Seniora zapraszamy do Kontaktu z Kierownikiem Klubu Seniora - Małgorzatą Zagrodzką – pod nr tel. 792 901 157.

 

 

Projekt „Wsparcie dla seniorów w Gminie Świętajno - utworzenie Klubu Seniora”
 
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Klub Seniora w Świętajnie