Klub integracji społecznej

Od maja br. w Klubie Integracji Społecznej we Wronkach odbywają się zajęcia z 24 uczestnikami, w ramach projektu systemowego  „Przez wiedzę do sukcesu – aktywizacja społeczności lokalnej w Gminie Świętajno”.

Wytypowane do projektu osoby, mają szansę podnieść swoje kwalifikacje i poszerzyć zainteresowania, które pozwolą przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, a w konsekwencji odnaleźć się na rynku pracy. Realizowany projekt ma również na celu niwelowanie skutków stresu i pomoc w rozwiązywaniu różnorodnych problemów społecznych, dlatego opracowano szerokie spektrum wsparcia, w postaci licznych zajęć ze specjalistami.

Oferta projektu systemowego „Przez wiedzę do sukcesu – aktywizacja społeczności lokalnej w Gminie Świętajno” zawiera m.in. :

  1. Zajęcia z doradcą zawodowym;
  2. Zajęcia z socjoterapii;
  3. Poradnictwo prawne;
  4. Zajęcia z psychologiem;
  5. Kurs języka angielskiego;
  6. Kurs I pomocy przedmedycznej;
  7. Zajęcia z rękodzielnictwa;
  8. Kurs prawo jazdy dla 8 uczestników projektu;
  9. Możliwość podjęcia nauki w szkole średniej (4 osoby), oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych w szkole policealnej (2 osoby);
  10. Integracja grupy poprzez działania środowiskowe, kultywujące regionalne tradycje.

                W takcie zajęć zapewniony jest poczęstunek oraz gorące napoje i ciepły posiłek.

Uczestnicy projektu zakończyli blok zajęć grupowych i indywidualnych z doradcą zawodowym oraz kurs I pomocy. Obecnie są w trakcie spotkań z psychologiem oraz z prawnikiem.

Dodatkowo otrzymaliśmy zgodę na poszerzenie oferty projektu, w związku z czym jeszcze w okresie wakacyjnym rozpoczną się warsztaty kulinarne, poprzedzone zajęciami teoretycznymi z dietetykiem i pielęgniarką. Zorganizowanie w/w zajęć wynika z potrzeby beneficjentów, którzy deklarują chęć zmiany swojego życia na lepsze, nie tylko w zakresie poprawy warunków bytowych, ale również w poprawie jakości dotychczasowego życia poprzez zmianę nawyków żywieniowych, czy zachowań ryzykownych, negatywnie wpływających na stan fizyczny i psychiczny człowieka.

Planujemy przeprowadzenie warsztatów kulinarnych w użyczonej przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Świętajnie kuchni oraz stołówki, gdzie uczestnicy projektu będą mieli możliwość dokonać degustacji wykonanych przez siebie potraw.

Organizowane zajęcia w Klubie Integracji Społecznej są wspaniałą okazją na lepsze poznanie siebie i własnych możliwości , dają możliwość rozwinąć skrzydła i zmienić dotychczasową sytuację na rynku pracy. Jest to również okazja do poznania nowych, ciekawych ludzi, którzy stanowią nieocenione wsparcie i pomoc w trudnych chwilach, a dzięki wzajemnej wymianie doświadczeń pozwalają uzyskać dużo informacji, przydatnych w codziennym życiu. 

Klub Integracji Społecznej - Ratownictwo