Najnowsze wiadomości

13 grudnia 2019 12:26 | Ogłoszenia

Ponowne ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny

Treść ogłoszenie na stronie BIP pod linkiem

czytaj więcej »

14 listopada 2019 12:25 | Ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny

Treść ogłoszenie na stronie BIP pod linkiem

czytaj więcej »

04 września 2019 14:31 | Ogłoszenia

OGŁOSZENIE - ŚWIADCZENIA

O G Ł O S Z E N I E Od dnia 1 września 2019r. świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, dobry start, fundusz alimentacyjny prowadzone są w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętajnie. Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do pokoju nr 15 w budynku Urzędu Gminy (I piętro)....

czytaj więcej »

06 sierpnia 2019 10:35 | Ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta

Informacja umieszczana jest na stronie BIP w dziale praca/ nabór na wolne stanowisko pracy http://bip.gopsswietajno.pl/wiadomosci/12728/lista/nabor_na_wolne_stanowisko_pracy

czytaj więcej »

22 lipca 2019 10:58 | Ogłoszenia

Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referent w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętajnie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne w Świętajnie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 19-411 Świętajno

czytaj więcej »

19 czerwca 2019 11:52 | Aktualności

Informacja dot. realizacji projektu konkursowego pt. „Gminne Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Świętajno”

W dniu 30 maja 2019 roku została podpisana umowa pomiędzy Województwem Warmińsko – Mazurskim a Gminą Świętajno dot. realizacji projektu współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 &nda

czytaj więcej »

12 czerwca 2019 12:58 | Komunikaty

Z a r z ą d z e n i e Nr 2/2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś w i ę t a j n i e z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie : skrócenia czasu pracy na okres upałów

Z a r z ą d z e n i e Nr 2/2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś w i ę t a j n i e z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie : skrócenia czasu prac

czytaj więcej »

16 października 2018 14:14 | Ogłoszenia

Ogłoszenie o wyborze Partnera do realizacji projektu

Gmina Świętajno – zgodnie z art.33 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz.1431 ze zm.) oraz w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego...

czytaj więcej »

09 sierpnia 2018 12:22 | Komunikaty

Z a r z ą d z e n i e Nr PS 041.7.2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętajnie z dnia 09 sierpnia 2018 r. w sprawie : skrócenia czasu pracy na okres upałów

Z a r z ą d z e n i e Nr PS 041.7.2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś w i ę t a j n i e z dnia 09 sierpnia 2018 r. w sprawie : skrócenia czasu pracy na okres upałów

czytaj więcej »