Najnowsze wiadomości

16 października 2018 14:14 | Ogłoszenia

Ogłoszenie o wyborze Partnera do realizacji projektu

Gmina Świętajno – zgodnie z art.33 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz.1431 ze zm.) oraz w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego...

czytaj więcej »

09 sierpnia 2018 12:22 | Komunikaty

Z a r z ą d z e n i e Nr PS 041.7.2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętajnie z dnia 09 sierpnia 2018 r. w sprawie : skrócenia czasu pracy na okres upałów

Z a r z ą d z e n i e Nr PS 041.7.2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś w i ę t a j n i e z dnia 09 sierpnia 2018 r. w sprawie : skrócenia czasu pracy na okres upałów Na podstawie art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( tj. Dz.U. z 2018 r., poz....

czytaj więcej »

24 maja 2018 12:41 | Komunikaty

Nowa klauzula informacyjna ogólna dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętajnie

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy...

czytaj więcej »

20 lipca 2017 13:51 | Ogłoszenia

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA"

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA" oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez: 1. Infolinię: 800 – 120...

czytaj więcej »

12 kwietnia 2017 12:01 | Ogłoszenia

Życzenia Wielkanocne

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych moc najserdeczniejszych życzeń: dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa, mnóstwo wiosennego optymizmu oraz samych sukcesów życzy Kierownik i Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętajnie. ...

czytaj więcej »

30 marca 2017 14:08 | Komunikaty

Ponowne konsultacje społeczne projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świętajno na lata 2017 – 2022

Przedstawiamy do Państwa opinii projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świętajno na lata 2017-2022. Strategia definiuje problemy i długookresowe wyzwania przed jakimi stoi nasza wspólnota lokalna oraz jest próbą odpowiedzi na pytanie dokąd zmierzamy i...

czytaj więcej »

08 marca 2017 15:23 | Komunikaty

Konsultacje społeczne projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świętajno na lata 2017 – 2022

Przedstawiamy do Państwa opinii projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świętajno na lata 2017-2022. Strategia definiuje problemy i długookresowe wyzwania przed jakimi stoi nasza wspólnota lokalna oraz jest próbą odpowiedzi na pytanie dokąd zmierzamy...

czytaj więcej »

06 marca 2017 10:17 | Ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Asystenta Rodziny

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Asystenta Rodziny Informuję, iż w wyniku ponownego ogłoszenia nie wpłynęła żadna oferta na stanowisko Asystenta Rodziny. W związku z powyższym funkcję Asystenta Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętajnie w dalszym ciągu pełni...

czytaj więcej »

16 lutego 2017 16:16 | Ogłoszenia

Ponowne ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko pracy Asystent Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętajnie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętajnie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy Asystent Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętajnie Wymiar czasu pracy : pełny etat - w ramach zadaniowego systemu czasu pracy Liczba stanowisk – 1 Umowa zlecenie...

czytaj więcej »